Vật liệu thân vỏ: Nhựa

Màu sắc: Trắng

Khối lượng một sản phẩm (gam): 50